"feature displays" — Słownik kolokacji angielskich

feature displays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystawy cechy
 1. feature czasownik + display rzeczownik
  Silna kolokacja

  It features displays of classic, private, and military aircraft.

  Podobne kolokacje:
 2. feature rzeczownik + display czasownik
  Bardzo luźna kolokacja

  One feature at Trump Palace does display vision, but in a very restricted sense.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo