BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"feature allows" — Słownik kolokacji angielskich

feature allows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha pozwala
  1. feature rzeczownik + allow czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The river is also a popular subject to study, as its features allow for easy access to data.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo