"wyświetlać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyświetlać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyświetlać

czasownik
 1. project *****
  • wyświetlać (za pomocą projektora) [TRANSITIVE]
   We projected our presentation on the wall. (Wyświetliliśmy naszą prezentację na ścianie.)
   I can't project the presentation, so you will have to make notes. (Nie mogę wyświetlić prezentacji, więc będziecie musieli robić notatki.)
 2. display ****
  • wyświetlać, wyświetlić (np. na ekranie) [TRANSITIVE]
   The movie is displayed on the screen. (Film jest wyświetlany na ekranie.)
   I would like to display my presentation now. (Teraz chciałbym wyświetlić moją prezentację.)
 3. run *****
  • wyświetlać (np. film) [INTRANSITIVE]
   This cinema doesn't run the film you want to see. (To kino nie wyświetla filmu, który chcesz zobaczyć.)
   The films that are run nowadays are stupid. (Filmy, które w dzisiejszych czasach wyświetlają, są głupie.)
 4. redisplay
phrasal verb
 1. bring something up , bring up something **
phrasal verb
 1. come up ****

Powiązane zwroty — "wyświetlać"

rzeczownik
wyświetlacz = display +2 znaczenia
wyświetlanie = screening +4 znaczenia
czasownik