"feed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feed rzeczownik

rzeczownik + feed
Kolokacji: 36
RSS feed • animal feed • Twitter feed • video feed • chicken feed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. RSS feed = Kanał RSS RSS feed
2. animal feed = pokarm dla zwierząt animal feed
3. Twitter feed = Pasza świergotania Twitter feed
4. video feed = pasza na wideo video feed
5. chicken feed = marne grosze, mała kwota chicken feed
6. Wales History Feed = Walia Pasza historiia Wales History Feed
7. satellite feed = pasza satelitarna satellite feed
8. news feed = zbiór najnowszych wiadomości news feed
feed + rzeczownik
Kolokacji: 32
Feeds page • feed tube • feed store • feed reader • feed mill • ...
czasownik + feed
Kolokacji: 4
view this RSS feed • definition feed offered • buy feed • eat feed
przymiotnik + feed
Kolokacji: 16
live feed • high definition feed • good feed • direct feed • audio feed • ...
przyimek + feed
Kolokacji: 9
of feed • in one's feed • on feed • for animal feed • over RSS Feed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.