"feed one's family" — Słownik kolokacji angielskich

feed one's family kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywić czyjś rodzina
  1. feed czasownik + family rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many of those standing in line say they do not have enough food to feed their families.

powered by  eTutor logo