"feed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feed czasownik

feed + rzeczownik
Kolokacji: 83
feed information • feed several people • feed one's family • feed one's children • feed data • ...
czasownik + feed
Kolokacji: 22
recorded feeding • keep feeding • try to feed • need to feed • used to feed • go to feed • ...
feed + przyimek
Kolokacji: 41
feed into • feed upon • feed off • feed on • fed by • ...
feed + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 55
feed mainly • feed primarily • well fed • feed directly • feed exclusively • ...

feed rzeczownik

rzeczownik + feed
Kolokacji: 36
RSS feed • animal feed • Twitter feed • video feed • chicken feed • ...
feed + rzeczownik
Kolokacji: 32
Feeds page • feed tube • feed store • feed reader • feed mill • ...
czasownik + feed
Kolokacji: 4
view this RSS feed • definition feed offered • buy feed • eat feed
przymiotnik + feed
Kolokacji: 16
live feed • high definition feed • good feed • direct feed • audio feed • ...
przyimek + feed
Kolokacji: 9
of feed • in one's feed • on feed • for animal feed • over RSS Feed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.