"feed information" — Słownik kolokacji angielskich

feed information kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informacje paszy
  1. feed czasownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They have had experience with double agents who feed false information.

powered by  eTutor logo