"feed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feed czasownik

feed + rzeczownik
Kolokacji: 83
feed information • feed several people • feed one's family • feed one's children • feed data • ...
czasownik + feed
Kolokacji: 22
recorded feeding • keep feeding • try to feed • need to feed • used to feed • go to feed • ...
feed + przyimek
Kolokacji: 41
feed into • feed upon • feed off • feed on • fed by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. feed on = wyżyw feed on
3. feed upon = żywić na feed upon
4. fed by = wyżywiony przez fed by
5. feed through = wyżyw całkowicie feed through
6. feed to = nakarm feed to
7. feed from = żywić z feed from
8. feed at = żywić przy feed at
9. feed off = żywić daleko feed off
10. feed in = podkarm feed in
11. feed with = podawaj feed with
12. feed for = żywić dla feed for
13. feed during = żywić podczas feed during
14. feed about = żywić około feed about
15. feed over = żywić ponad feed over
feed + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 55
feed mainly • feed primarily • well fed • feed directly • feed exclusively • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.