KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"napełnianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napełnianie" po polsku

napełnianie

rzeczownik
 1. stuffing
 2. backfilling  
 3. indwelling
 4. plenishing
  • napełnianie (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialekt
czasownik
 1. fill **** , także: fill up * , fill something with something
 2. stuff ****
 3. flood ***
 4. feed ****
  • napełniać, wprowadzać (coś, zwykle przez mały otwór) [przechodni]
   You have to feed the parking meter. (Musisz napełnić parkometr.)
   A feeding tube is fed down the patient's throat. (Rurka do karmienia jest wprowadzona przez gardło pacjenta.)
 5. backfill
 6. indwell
 7. plenish
phrasal verb
 1. fill up something *

powered by  eTutor logo