PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wypełnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypełnienie" po polsku

wypełnienie

rzeczownik
 1. liner *
 2. impletion  
 3. dental restoration , dental filling
czasownik
 1. fill ****
  • zapełniać, wypełniać (zajmować miejsce) [przechodni]
   A huge crowd filled the street. (Ogromny tłum wypełnił ulicę.)
   The lecture hall was filled with students. (Sala wykładowa była wypełniona studentami.)
   The house quickly filled with strange people. (Dom szybko napełnił się obcymi ludźmi.)
   link synonim: crowd
 2. complete ****
  • wypełniać, uzupełniać [przechodni]
   Have you completed your application form yet? (Czy wypełniłeśjuż swój formularz aplikacyjny?)
   Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
   Complete the form and give it to my secretary. (Wypełnij formularz i daj go mojej sekretarce.)
   Can you help complete this form? (Pomożesz mi wypełnić ten formularz?)
 3. pack ***
 4. honour BrE , honor AmE ***
 5. achieve ****
 6. permeate
 7. populate *
 8. occupy **
  • zajmować, wypełniać (np. czas, przestrzeń) [przechodni]
   Cleaning occupied my whole day. (Sprzątanie zajęło cały mój dzień.)
   This painting occupies the whole wall. (Ten obraz zajmuje całą ścianę.)
 9. flood ***
 10. cram *
 11. charge , *****
  • wypełniać, przepełniać (np. emocjami) [przechodni]
   My heart was charged with love. (Moje serce było przepełnione miłością.)
   This little angel has charged my soul with happiness. (Ten mały aniołek przepełnił moją duszę szczęściem.)
 12. infill  
 13. obturate
 14. perfuse
 15. becrowd
phrasal verb
 1. fill in something * , fill something in , fill something ****
 2. fill out something *
 3. stop something up
czasownik
 1. fill **** , także: fill up * , fill something with something

Powiązane zwroty — "wypełnienie"

czasownik
idiom
rzeczownik
przysłówek
phrasal verb