"wkładka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wkładka" po polsku

wkładka

rzeczownik
 1. insert
  • wkładka (reklama dodawana do gazety lub czasopisma)
   My daily newspaper has too many useless inserts. (Moja codzienna gazeta ma zbyt wiele niepotrzebnych wkładek.)
   Do you know how many inserts are in an average magazine? (Czy wiesz ile wkładek znajduje się w przeciętnym czasopiśmie?)
 2. liner *
 3. vignette
 4. inset  
 5. insertion
  • wkładka, anons (np. w gazecie)
 6. lift ****
 7. advertising insert
 8. interleaf

powered by  eTutor logo