PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"zaproponować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaproponować" po polsku

zaproponować

czasownik
 1. propose ***
  • proponować, zaproponować [TRANSITIVE]
   What do you propose to do? (Co proponujesz zrobić?)
   I'll tell you what I propose. (Powiem ci, co proponuję.)
   I think I should propose it to them. (Myślę, że powinienem im to zaproponować.)
   link synonim: offer
We are pleased to offer, offering someone something' English Lessons | PhraseMix.com
czasownik
 1. offer *****
 2. table *****
 3. float , **
  • proponować, sugerować (pomysł lub plan w celu sprawdzenia reakcji) [TRANSITIVE]
   They floated that idea during the monthly meeting. (Oni zaproponowali ten pomysł podczas miesięcznego spotkania.)
 4. proffer
 5. move *****   formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I moved an outing to Las Vegas. (Zaproponowałem wypad do Las Vegas.)
  My boss said I have moved a good idea. (Mój szef mi powiedział, że zaproponowałem dobry pomysł.)
 6. propound
 7. propone
czasownik
 1. offer somebody something *****  
  Can I offer you something to drink? (Czy mogę zaproponować ci coś do picia?)
  I offered him a job and he said no. (Zaproponowałem mu pracę a on powiedział nie.)
phrasal verb
 1. put something forward , także: put forward something  
  I would like to put a solution forward. (Chciałbym zaproponować rozwiązanie.)

"zaproponować" — Słownik kolokacji angielskich

move that kolokacja
 1. move czasownik + that przyimek = zaproponować, że
  Zwykła kolokacja

  "My God, we haven't a hope in hell of moving that thing."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo