"oddawać głos" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddawać głos" po polsku

oddawać głos

czasownik
 1. recognise British English , recognize American English ****
  • udzielać głosu, oddawać głos (np. w dyskusji) [TRANSITIVE]
   The only time you can speak is when I recognize you. (Możesz mówić tylko wtedy, kiedy udzielę ci głosu.)
   Why are you speaking? I haven't recognized you. (Dlaczego się odzywasz? Nie udzieliłam ci głosu.)
 2. cast a ballot  

"oddawać głos" — Słownik kolokacji angielskich

cast a ballot kolokacja
Popularniejsza odmiana: cast ballots
 1. cast czasownik + ballot rzeczownik = oddawać głos
  Zwykła kolokacja

  But they must return to the country to cast their ballots.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo