"capture soldiers" — Słownik kolokacji angielskich

capture soldiers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żołnierze zdobycia
  1. capture czasownik + soldier rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Major and other soldiers captured along with him are kept locked in.

powered by  eTutor logo