"train soldiers" — Słownik kolokacji angielskich

train soldiers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żołnierze kolejowi
  1. train czasownik + soldier rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The camp was also to train new soldiers for the Union army.

    Podobne kolokacje: