"send soldiers" — Słownik kolokacji angielskich

send soldiers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij żołnierzy
  1. send czasownik + soldier rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The report said more than 1,000 soldiers and medical workers were sent into the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo