"opanowany rynek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opanowany rynek" po polsku — Słownik angielsko-polski

opanowany rynek

rzeczownik
  1. captive market
    • opanowany rynek (rynek, na którym jeden dostawca ma monopol i klienci nie mają możliwości wyboru produktów)

"opanowany rynek" — Słownik kolokacji angielskich

captive market kolokacja
  1. captive przymiotnik + market rzeczownik = opanowany rynek (rynek, na którym jeden dostawca ma monopol i klienci nie mają możliwości wyboru produktów)
    Luźna kolokacja

    There seems to be something in going after the ultimate captive market.

    Podobne kolokacje: