"przestrzeń publiczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestrzeń publiczna" po polsku

Powiązane zwroty — "przestrzeń publiczna"

rzeczownik
woonerf (przestrzeń publiczna w strefie zurbanizowanej łącząca kilka funkcji) = woonerf

"przestrzeń publiczna" — Słownik kolokacji angielskich

public space kolokacja
 1. public przymiotnik + space rzeczownik = przestrzeń publiczna
  Bardzo silna kolokacja

  When complete there will be over 2,000 m2 of public space.

public realm kolokacja
 1. public przymiotnik + realm rzeczownik = przestrzeń publiczna, domena publiczna
  Silna kolokacja

  Instead, she said, "there are artists who have ideas for working in the public realm."

communal area kolokacja
 1. communal przymiotnik + area rzeczownik = przestrzeń publiczna, miejsca do wspólnego użytku wszystkich
  Zwykła kolokacja

  The communal areas remain a major focus of the hostels.

  Podobne kolokacje: