"area" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

area rzeczownik

rzeczownik + area
Kolokacji: 767
surface area • Bay Area • parking area • dining area • catchment area • picnic area • Chicago area • shopping area • border area • ...
area + rzeczownik
Kolokacji: 58
area code • area resident • area network • area south • area north • area west • area school • area navigation • area hospital • ...
area + czasownik
Kolokacji: 185
area surrounding • area contains • area comprises • area covers • area consists • area includes • area remains • area extends • ...
czasownik + area
Kolokacji: 412
identify areas • area bounded • area affected • area controlled • contain areas • area called • avoid areas • show areas • include areas • ...
przymiotnik + area
Kolokacji: 827
rural area • metropolitan area • large area • urban area • residential area • surrounding area • certain area • remote area • coastal area • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. rural area = obszar wiejski, rolniczy rural area
4. urban area = obszar miejski urban area
5. residential area = dzielnica mieszkaniowa residential area
8. remote area = region na uboczu szlaków komunikacyjnych, region oddalony remote area
9. coastal area = obszar przybrzeżny, strefa przybrzeżna coastal area
11. industrial area = dzielnica przemysłowa industrial area
12. wide area = rozległy obszar wide area
13. specific area = konkretny obszar specific area
14. wooded area = obszar lesisty, obszar zalesiony, teren zalesiony wooded area
15. suburban area = obszar podmiejski suburban area
16. geographical area = obszar geograficzny geographical area
17. particular area = szczególny obszar particular area
18. geographic area = geograficzny obszar geographic area
19. vast area = olbrzymi obszar vast area
21. key area = kluczowy obszar key area
23. immediate area = najbliższa okolica immediate area
24. agricultural area = rejon rolniczy agricultural area
25. unincorporated area = obszar niemunicypalny unincorporated area
26. gray area = szara strefa gray area
27. populated area = zaludniony obszar populated area
28. built-up area = obszar zabudowany built-up area
30. affected area = dotknięty obszar (np. chorobą) affected area
31. outlying area = oddalony obszar outlying area
32. recreational area = rekreacyjny obszar recreational area
33. safe area = bezpieczny obszar safe area
34. adjacent area = obszar przyległy, obszar sąsiedni adjacent area
35. broad area = rozległy obszar broad area
36. rocky area = skalisty obszar rocky area
37. restricted area = pole trzech sekund (w grze w koszykówkę) restricted area
38. low-lying area = obszar nisko położony, obszar nizinny low-lying area
39. hilly area = pagórkowaty obszar hilly area
40. tribal area = plemienny obszar tribal area
41. grassy area = trawiasty obszar grassy area
42. affluent area = bogaty obszar affluent area
44. tropical area = tropikalny obszar tropical area
46. open area = teren odkryty open area
47. entire area = cały obszar entire area
48. whole area = cały obszar whole area
49. natural area = naturalny obszar natural area
50. flat area = obszar mieszkania flat area
51. outdoor area = obszar na powietrzu outdoor area
52. dark area = ciemny obszar dark area
53. limited area = ograniczony obszar limited area
54. historic area = historyczny obszar historic area
55. critical area = krytyczny obszar critical area
56. rear area = tyły, tylny obszar rear area
58. small area = mały obszar small area
61. major area = główny obszar major area
63. poor area = region nędzy poor area
64. nearby area = pobliski obszar nearby area
65. general area = okolice general area
66. common area = wspólny obszar common area
67. separate area = oddzielny obszar separate area
68. dry area = obszar suchy dry area
70. distinct area = wyraźny obszar distinct area
71. dangerous area = niebezpieczny obszar dangerous area
72. wet area = mokradło wet area
73. retail area = obszar detaliczny retail area
75. central area = centralny obszar central area
76. commercial area = handlowy obszar commercial area
77. administrative area = okręg administracyjny administrative area
78. primary area = główny obszar primary area
79. huge area = olbrzymi obszar huge area
80. active area = obszar aktywny active area
81. Palestinian area = Palestyński obszar Palestinian area
82. public area = teren ogólnodostępny public area
83. eastern area = wschodni obszar eastern area
84. rich area = żyzny obszar rich area
85. marshy area = obszar podmokły marshy area
86. new area = nowy obszar new area
87. popular area = popularny obszar popular area
88. southern area = południowy obszar southern area
89. only area = jedyny obszar only area
90. green area = zielony obszar green area
91. significant area = znaczny obszar significant area
92. low area = niski obszar low area
93. special area = szczególny obszar special area
95. municipal area = teren gminy municipal area
96. white area = obszar nieuwzględniony w planowaniu przestrzennym white area
97. diverse area = odmienny obszar diverse area
98. big area = duży obszar big area
99. traditional area = tradycyjny obszar traditional area
100. black area = murzyński obszar black area
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 173
przyimek + area
Kolokacji: 43
including areas • along areas • between areas • by area • on areas • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.