KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"poziomy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poziomy" po polsku

poziomy

przymiotnik
 1. horizontal *
  • poziomy, ułożony poziomo, horyzontalny
   He drew a horizontal line across the blackboard. (On narysował poziomą linię w poprzek tablicy.)
   The horizontal axis represents the time. (Pozioma oś reprezentuje czas.)
   The wine bottles should be kept in horizontal position. (Butelki z winem powinny być przechowywane w pozycji poziomej.)
   przeciwieństwo: perpendicular
 2. flat-lying
rzeczownik
 1. level *****
  • poziom, stopień, szczebel [COUNTABLE]
   I've just completed the last level of the game. (Właśnie ukończyłem ostatni poziom gry.)
   This is the last level of the reincarnation. (To jest ostatni stopień reinkarnacji.)
   What is your level of English? (Jaki jest twój poziom angielskiego?)
  • poziom, piętro [COUNTABLE]
   We need to get to level ten, let's find an elevator. (Musimy dostać się na dziesiąte piętro, znajdźmy windę.)
   She lives on the second level. (Ona mieszka na drugim piętrze.)
 2. degree **** , deg. (skrót)
 3. pitch ***
  • poziom, stopień, szczyt [UNCOUNTABLE]
   After six hours of marching we finally reached the highest pitch. (Po sześciu godzinach marszu nareszcie dotarliśmy na najwyższy szczyt.)
   I will never reach the highest pitch. (Nigdy nie osiągnę najwyższego szczytu.)
 4. step *****
  • poziom, etap [COUNTABLE]
   The interview will be conducted in three steps. (Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w trzech etapach.)
   Which step is next? (Jaki poziom jest następny?)
 5. tier *
 6. notch *
  • stopień, poziom, oczko (w skali czegoś)
   The food was a notch above its usual standard. (Jedzenie było poziom wyższe ponad swój zwyczajny standard.)
   Her opinion of Nicole dropped a few notches. (Jej opinia o Nicole spadła o kilka stopni.)

Powiązane zwroty — "poziomy"

rzeczownik
przymiotnik
progresywny (podzielony na różne poziomy) = graduated
obniżający się (poziom czegoś) = regressive
przysłówek
poziomo = across +1 znaczenie
czasownik

powered by  eTutor logo