"form colonies" — Słownik kolokacji angielskich

form colonies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolonie formy
  1. form czasownik + colony rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During the day they form colonies of less than 100.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo