ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"powstawanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powstawanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

powstawanie

rzeczownik
 1. stirring
  • zaczątek, powstawanie
   His actions marked the stirring of an entirely new political movement. (Jego działania stanowiły zaczątek zupełnie nowego ruchu politycznego.)
 2. nascence , nascency
czasownik
 1. arise ***
  • nadarzać się, powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji) [INTRANSITIVE]
   to happen, to start to exist
   I seized the opportunity as soon as it arose. (Skorzystałem z okazji, kiedy tylko się nadarzyła.)
   Contact me if any problems arise. (Skontaktuj się ze mną, jeżeli pojawią się jakieś problemy.)
   link synonim: crop up
   zobacz także: come about
  • powstawać (np. z łóżka) literary [INTRANSITIVE]
   You have to arise from bed and go to work. (Musisz powstać z łóżka i iść do pracy.)
   I couldn't arise from the armchair because it was so comfortable. (Nie mogłem powstać z fotela, bo był taki wygodny.)
  • powstawać (buntować się) literary [INTRANSITIVE]
   We need to arise against the government! (Musimy powstać przeciwko rządowi!)
   The subjects arose against the king. (Poddani powstali przeciw królowi.)
 2. originate *
 3. develop ***** , także: develope old use
  • powstawać (np. uszkodzenie) [TRANSITIVE]
   A crack in the hull has developed. (Powstało pęknięcie w kadłubie.)
   No damage has developed during the transport. (Podczas transportu nie powstało żadne uszkodzenie.)
 4. flow ***
 5. callus
 1. come into being
czasownik
 1. rise *****
 2. uprise
 1. get to one's feet , rise to one's feet

Powiązane zwroty — "powstawanie"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
idiom
przymiotnik
powstańczy = rebellious +3 znaczenia
inne