BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"narodziny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "narodziny" po polsku

narodziny

childbirth
rzeczownik
 1. birth ***
  • narodziny, poród [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The birth had not been easy for Jane. (Poród nie był łatwy dla Jane.)
   The birth of my daughter was very painful. (Poród mojej córki był bardzo bolesny.)
  • narodziny (powstanie czegoś) [SINGULAR]
   Let's celebrate the birth of a new film star! (Świętujmy narodziny nowej gwiazdy filmowej!)
   The birth of Earth took place a long time ago. (Powstanie Ziemi miało miejsce dawno temu.)
 2. inception
  • narodziny, powstanie (np. organizacji), rozpoczęcie formal
   We have cooperated since the inception of this crisis. (Od samego początku tego kryzysu współpracujemy ze sobą.)
   The inception of our company was caused by the lack of options on the market. (Powstanie naszej firmy było spowodowane brakiem możliwości na rynku.)
 3. nascence , nascency

powered by  eTutor logo