Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"conditioning" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "conditioning" po angielsku

conditioning *

rzeczownik
 1. wytwarzanie odruchu warunkowego [niepoliczalny]
  Pavlov's experiment was based on conditioning. (Eksperyment Pawłowa opierał się na wytworzeniu odruchu warunkowego.)
 2. uwarunkowanie [niepoliczalny]
  He's got the proper conditioning for the job. (On ma odpowiednie uwarunkowanie do tej roboty.)
 3. pielęgnowanie [niepoliczalny]
  This plant needs conditioning. (Ta roślina potrzebuje pielęgnowania.)
 4. kondycjonowanie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. pielęgnacyjny, z odżywką (np. szampon)
  He bought a conditioning shampoo. (On kupił pielęgnacyjny szampon.)
well represented. Berlin's
rzeczownik
 1. stan [policzalny lub niepoliczalny]
  This car is in good condition. (Ten samochód jest w dobrym stanie.)
  The second-hand clothes I bought are in excellent condition. (Używane ubrania, które kupiłem, są w doskonałym stanie.)
  There's been a considerable improvement in her condition. (Nastąpiła znacząca poprawa jej stanu.)
  link synonim: state
 2. niedomaganie, dolegliwość, choroba (przewlekła, np. choroba serca czy płuc) [policzalny]
  He's suffering from a heart condition. (On cierpi na chorobę serca.)
  He died from a rare condition. (On zmarł na skutek rzadkiej choroby.)
  I don't suffer from any conditions, I'm quite healthy. (Nie cierpię na żadne choroby, jestem całkiem zdrowy.)
  zobacz także: ill
 3. warunek (aby coś było możliwe) [policzalny]
  You can go out on the condition that you'll come back before midnight. (Możesz wyjść, pod warunkiem, że wrócisz przed północą.)
  You always impose conditions on me. (Ty zawsze stawiasz mi warunki.)
  If either condition is not met, the process cannot go ahead. (Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony, proces nie może zostać rozpoczęty.)
 4. sprawność, forma, kondycja [tylko liczba pojedyncza]
  He's in good physical condition. (On jest w dobrej kondycji fizycznej.)
  I need to get back into condition. (Muszę powrócić do kondycji.)
  link synonim: form
 5. warunek, klauzula, zastrzeżenie (w umowie) [policzalny]
  Have you read the condition? (Przeczytałeś klauzulę?)
  Some of the conditions were unclear. (Niektóre z zastrzeżeń były niezrozumiałe.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. szkolić, trenować [przechodni]
  She conditions sniffer dogs. (Ona szkoli psy policyjne.)
  I condition young people in karate. (Szkolę młodych ludzi w karate.)
 2. warunkować, wyrabiać odruch warunkowy [przechodni]
  Our men are conditioned to hard physical work. (Nasi mężczyźni są uwarunkowani do ciężkiej pracy fizycznej.)
 3. uwarunkowywać, zastrzegać oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
  My privileges are conditioned by my behaviour. (Moje przywileje są uwarunkowane moim zachowaniem.)
  The company conditions the right to end the promotion without a previous notice. (Firma zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji bez uprzedniego zawiadomienia.)
 4. utrzymywać w dobrym stanie [przechodni]
  He conditions his car. (On utrzymuje swój samochód w dobrym stanie.)
  You should condition your computer, it was very expensive. (Powinieneś utrzymywać swój komputer w dobrym stanie, był bardzo drogi.)
 5. nakładać odżywkę na (np.włosy, ciało), smarować balsamem [przechodni]
  You need to condition your hair twice a week. (Musisz nakładać odżywkę na swoje włosy dwa razy w tygodniu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "conditioning"

rzeczownik
air conditioning , także: air-conditioning , AC (skrót) , air con (skrót) = klimatyzacja
conditioner = odżywka (do włosów)
air conditioner , AC (skrót) , A/C (skrót) = klimatyzator
bad condition = zły stan (np. zdrowia)
race condition = hazard (zjawisko występujące w układach cyfrowych)
przymiotnik
inne
czasownik
inne

powered by  eTutor logo