BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pielęgnowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pielęgnowanie" po polsku

pielęgnowanie

rzeczownik
 1. conditioning *   [niepoliczalny]
  This plant needs conditioning. (Ta roślina potrzebuje pielęgnowania.)
 2. nurture *
  • pielęgnowanie, wychowywanie [niepoliczalny]
   So, in your opinion, doctor, were my actions triggered by nature or nurture? (Według twojej opinii, doktorze, co należy winić za moje czyny: naturę czy wychowanie?)
 3. pampering
 4. cherishing
czasownik
 1. foster ***
  • pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [przechodni]
   to encourage and support
   My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
   We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 2. nurture *
 3. attend ****
  • pielęgnować, opiekować się [przechodni]
   I can't come to the party. I have to attend my baby. (Nie mogę iść na imprezę. Muszę opiekować się moim dzieckiem.)
   The bitch attends her puppies. (Suka opiekuje się swoimi szczeniakami.)
 4. cherish
 5. pamper
 6. nurse , ***
phrasal verb
 1. attend to somebody *

powered by  eTutor logo