PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"troszczyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "troszczyć się" po polsku

troszczyć się

czasownik
 1. mother , *****
  • matkować, troszczyć się, opiekować (jak matka) [przechodni]
   You're an adult, I won't mother you! (Jesteś dorosły, nie będę ci matkować!)
   She mothered the lamb until it recovered. (Ona matkowała owieczkę, dopóki ta nie wyzdrowiała.)
 2. cherish
 3. be concerned for something , be concerned about something
  • troszczyć się (np. o dziecko)

Powiązane zwroty — "troszczyć się"

rzeczownik
troska = concern +9 znaczeń
troskliwość = attentiveness +1 znaczenie
przymiotnik
troskliwy = thoughtful +2 znaczenia
przysłówek
troskliwie = lovingly +3 znaczenia
phrasal verb
inne

"troszczyć się" — Słownik kolokacji angielskich

cared about kolokacja
Popularniejsza odmiana: care about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): troszczyć się
 1. care czasownik + about przyimek
  Silna kolokacja

  I know how much you care about your children's education.

  Podobne kolokacje: