BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"czuwać nad czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuwać nad czymś" po polsku

czuwać nad czymś

czasownik
  1. nurture *
    • pielęgnować, żywić, czuwać nad czymś [przechodni]
      Let us nurture the inherent power of our economy to keep it renewing itself. (Czuwajmy nad wewnętrzną siłą naszej gospodarki, aby ona sama mogła się odnawiać.)
  2. watch on something , watch over something  
    link synonim: overwatch
phrasal verb
  1. watch over somebody

powered by  eTutor logo