PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"nursing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "nursing" po angielsku

nursing **

rzeczownik
 1. pielęgniarstwo [UNCOUNTABLE]
  Nursing supervisor to second floor, please. (Kierownik pielęgniarstwa proszony na drugie piętro.)
 2. opieka pielęgniarska [UNCOUNTABLE]
  The demands of nursing can be dire. (Wymogi opieki pielęgniarskiej mogą być okrutne.)
 3. karmienie piersią [UNCOUNTABLE]
  Some women do not like the idea of nursing. (Niektórym kobietom nie podoba się koncept karmienia piersią.)
 4. karmiąca
  There are other ways of enhancing the rights of nursing mothers, such as more flexible leave systems. (Są inne sposoby zwiększania praw karmiących matek, jak na przykład bardziej elastyczne systemy urlopów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. pielęgnacyjny, pielęgniarski
a Hug Certificate – Just for Hugging is a form of
rzeczownik
 1. pielęgniarka, pielęgniarz [COUNTABLE]
  The nurse took an injection. (Pielęgniarka dokonała zastrzyku.)
  I still maintain contact with the nurse who assisted me in labour. (Dalej utrzymuję kontakt z pielęgniarką, która pomagała mi przy porodzie.)
  Our granddad is surrounded by nurses, who are like guardian angels. (Nasz dziadek jest otoczony pielęgniarkami, które są jak anioły stróże.)
  zobacz także: male nurse
 2. piastunka (kobieta zajmująca się dziećmi) old-fashioned

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pielęgnować [TRANSITIVE]
  The mother had no idea how to nurse a newborn baby. (Matka nie miała pojęcia jak opiekować się nowonarodzonym dzieckiem.)
  The teachers in the kindergarten nurse for the kids properly. (Przedszkolanki pielęgnują dobrze dzieciaki w przedszkolu.)
 2. pracować jako pielęgniarka, pracować jako pielęgniarz [INTRANSITIVE]
  Do you know she used to nurse while she was in England? (Czy wiesz, że ona pracowała jako pielęgniarka kiedy była w Anglii?)
  My mother nurses in the hospital. (Moja matka pracuje jako pielęgniarka w szpitalu.)
 3. dochodzić do siebie (np. po wypadku, po urazie) [TRANSITIVE]
  My leg hasn't nursed yet after the injury. (Moja noga nie doszła jeszcze do siebie po kontuzji.)
  I'm fine, I nursed after the accident. (Mam się dobrze, doszedłem do siebie po wypadku.)
 4. karmić piersią old-fashioned [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  My mum nursed me until the age of two. (Moja mama karmiła mnie piersią do drugiego roku życia.)
  Her child is fat and big because she nurses him. (Jej dziecko jest grube i duże, bo ona karmi go piersią.)
  link synonim: breast-feed
 5. ssać pierś [INTRANSITIVE]
  The baby was so hungry it nursed the mother's breast for half an hour. (Dziecko było tak głodne, że ssało pierś matki przez pół godziny.)
  Her son didn't want to nurse and it turned out he was sick. (Jej syn nie chciał ssać piersi i okazało się, że był chory.)
 6. żywić (np. uczucia, nadzieje) [TRANSITIVE]
  I still nurse some hopes for her recovery. (Ciągle żywię nadzieję, że ona wyzdrowieje.)
  Please, don't nurse a grudge against me. (Proszę, nie żyw do mnie urazy.)
 7. dbać, zadbać [TRANSITIVE]
  Her friends said that she should nurse for her body. (Jej koleżanki powiedziały, że ona powinna zadbać o swoje ciało.)
  You didn't nurse your plant and it withered. (Nie dbałaś o swoją roślinę i zwiędła.)
 8. powoli sączyć (przez długi czas, np. drinka) informal [TRANSITIVE]
  The pretty girl nursed her drink at the bar and then hit the dancefloor. (Piękna dziewczyna sączyła drinka przy barze i potem uderzyła na parkiet.)
  I don't want another drink, I'm nursing this one. (Nie chcę następnego drinka, powoli sączę tego.)
 9. tulić, przytulać [TRANSITIVE]
  The girl nursed her dog lovingly. (Dziewczynka przytuliła kochająco swojego psa.)
  My daughter likes when I nurse her. (Moja córka lubi, gdy ją tulę.)
 10. pielęgnować (uczucia), podsycać w sobie (uczucia, emocje)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo