Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"mieć czyjeś wsparcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć czyjeś wsparcie" po polsku

mieć czyjeś wsparcie

idiom
 1. have somebody in one's corner
obrazek do "support" po polsku Phone Support obrazek do "aid" po polsku Convulsions - first aid - series obrazek do "encouragement" po polsku
rzeczownik
 1. support *****
  • wsparcie, pomoc [niepoliczalny]
   backing
   All I want from you is some support. (Wszystko, czego od ciebie oczekuję, to odrobina wsparcia.)
   He gained widespread support. (On zyskał szerokie wsparcie.)
   We were not fully convinced, but finally he won our support. (Nie byliśmy całkowicie przekonani, ale w końcu on zyskał nasze wsparcie.)
   zobacz także: favour
  • wsparcie, współczucie [niepoliczalny]
   He was depressed, and he needed some support. (On był w depresji i potrzebował wsparcia.)
   Your support means a lot to me, thank you. (Twoje wsparcie dużo dla mnie znaczy, dziękuję.)
  • obsługa, wsparcie (np. techniczne) [niepoliczalny]
   Contact tech support if the problem persists. (Skontaktuj się ze wsparciem technicznym jeżeli problem będzie się powtarzał.)
   He works in Walmart's technical support. (On pracuje w obsłudze technicznej Walmartu.)
  • wsparcie, posiłki (wojska) [niepoliczalny]
   I requested air support. (Poprosiłem o wsparcie powietrzne.)
   The support is on its way. (Posiłki są w drodze.)
 2. aid ***
  • pomoc, wsparcie [niepoliczalny]
   help, something that provides assistance
   The government promised to give aid to the developing countries. (Rząd obiecał pomóc krajom rozwijającym się.)
   Humanitarian aid is really required in this area. (Pomoc humanitarna jest naprawdę potrzebna na tym obszarze.)
  • wsparcie [niepoliczalny]
   Without her aid we wouldn't have been able to finish this project. (Bez jej pomocy nie moglibyśmy ukończyć tego projektu.)
   We need aid. We can't do this on our own. (Potrzebujemy wsparcia. Nie zrobimy tego sami.)
 3. assistance ***
  • wsparcie (np. finansowe), pomoc (w czymś) [niepoliczalny]
   I appreciate your assistance. (Doceniam twoją pomoc.)
   People, whose houses were destroyed by the hurricane, need great financial assistance. (Ludzie, których domy zostały zniszczone przez huragan, potrzebują dużego wsparcia finansowego.)
   link synonim: leg up
 4. encouragement *
  • zachęta, wsparcie [niepoliczalny]
   The family should be a place of relief, support and encouragement for its members. (Rodzina powinna być dla swoich członków miejscem zapewniającym ulgę, wsparcie oraz zachętę do działania.)
 5. advocacy **
 6. help ***** , także: halp slang   [niepoliczalny]
  He turned out to be a great help to me. (On okazał się być dla mnie ogromnym wsparciem.)
  My help is crucial to my children. (Moje wsparcie jest istotne dla moich dzieci.)
 7. sympathy **   [niepoliczalny]
  After she lost her baby, I gave her my sympathy. (Po tym, jak ona straciła dziecko, dałem jej moje wsparcie.)
 8. relief ***
 9. backing *
  • wsparcie, poparcie (szczególnie pomoc finansowa) [niepoliczalny]
   Without your backing, we won't be able to afford the project. (Bez pańskiego wsparcia nie będzie nas stać na ten projekt.)
 10. backup *  
  We will call you if we need backup. (Zadzwonimy do was jeżeli będziemy potrzebować wsparcia.)
 11. booster *
 12. alignment * , także: alinement
 13. safety net
 14. hand *****
 15. rock , ****
  • opoka, ostoja, wsparcie potocznie
   You are my rock and I know that I can count on you. (Jesteś moją ostoją i wiem, że mogę na ciebie liczyć.)
   You've always been my rock, hero and protector. (Zawsze byłeś moim wsparciem, bohaterem i opiekunem.)
 16. sustenance
 17. handmaiden , handmaid
 18. furtherance
 19. succour BrE , succor AmE
 20. backstop
 21. assist ***
  • pomoc (np. finansowa), wsparcie  AmE
   He wrote the story with an assist from a friend. (Napisał tę historię z pomocą przyjaciela.)
 22. leg up
 23. advocation
idiom
 1. shoulder of support  
to help support Friends of obrazek do "assist" po polsku To make your donation
czasownik
 1. support *****   [przechodni]
  to assist and help
  Do you always support your national team? (Czy zawsze wspierasz swoją drużynę narodową?)
  His opinion was supported by other members. (Inni członkowie wsparli jego opinię.)
  My family always supports me. (Moja rodzina zawsze mnie wspiera.)
  zobacz także: promote
 2. back *****
  • wspierać, popierać [przechodni]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 3. assist ***
  • asystować, pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   The company's manager assisted me at the meeting. (Menedżer firmy towarzyszył mi na spotkaniu.)
   I want you to assist me at the hospital during my surgery. (Chcę, żebyś towarzyszył mi w szpitalu podczas mojej operacji.)
   The team will assist the company with the development of the product. (Zespół będzie wspierał firmę w rozwijaniu produktu.)
 4. aid ***
  • pomagać, wspierać [przechodni]
   The charity organisation aids people in need. (Organizacja charytatywna wspiera ludzi w potrzebie.)
   The doctor aided her mentally. (Lekarz wspierał ją psychicznie.)
 5. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [przechodni]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 6. foster ***
  • pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [przechodni]
   to encourage and support
   My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
   We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 7. encourage ****
 8. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 9. sustain **
 10. stand behind *
 11. comfort ***
 12. patronize , patronise BrE
 13. underpin
 14. backstop
 15. succour BrE , succor AmE
 16. make a donation
 17. underprop
 18. big up
phrasal verb
 1. back up **
 2. bolster up
 3. plug for somebody
idiom
 1. shore up
 2. strike a blow for something
 1. lend support
obrazek do "have someone's back" po polsku
phrasal verb
 1. stand by somebody **
 2. get behind somebody   potocznie
  Remember that I will always get behind you when you need it. (Pamiętaj, że zawsze cię wesprę, kiedy będziesz tego potrzebował.)
 3. pull for somebody  
 4. rally round , rally around
idiom
 1. have someone's back ** , have got someone's back , got someone's back , także: got someone's six potocznie
 2. stand with someone *
 3. take somebody's part
czasownik
 1. prop **   [przechodni]
  He used a wooden board to prop up the stage. (On użył drewnianej deski, aby podeprzeć scenę.)
czasownik
 1. bolster *

Powiązane zwroty — "mieć czyjeś wsparcie"

rzeczownik
czasownik
przeć = thrust +1 znaczenie

powered by  eTutor logo