TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uzasadnienie czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzasadnienie czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. reason *****
 2. justification *
 3. grounds **  
  Did he have grounds for his behaviour? (Czy on miał uzasadnienie dla swojego zachowania?)
 4. argumentation
 5. handmaiden , handmaid
 6. legitimization , legitimisation BrE
 7. substantiation
 8. substantation  
 9. circumstantiating
 10. justifiability

uzasadnienie czegoś

 1. ground for something *
rzeczownik
 1. handmaiden of something
czasownik
 1. argue ****
  • uzasadniać, argumentować, twierdzić [przechodni/nieprzechodni]
   How can you argue your proposition? (Jak możesz uzasadnić swoją propozycję?)
   They argued for cutting public expenses. (Oni argumentowali za obcięciem wydatków publicznych.)
   She argues that we should leave the EU. (Ona twierdzi, że powinniśmy opuścić UE.)
 2. excuse ***
 3. justify **  
  These are important reasons which justify supporting this project. (To są ważne powody, które uzasadniają poparcie tego projektu.)
  Can you justify your choice? (Czy możesz uzasadnić swój wybór?)
 4. validate *
 5. legitimize , legitimise BrE
 6. substantiate
 1. state reason
 2. give legitimacy  
 3. give reasons , state reasons

Powiązane zwroty — "uzasadnienie czegoś"

przymiotnik
uzasadniony = just +9 znaczeń
nieuzasadniony = irrational +14 znaczeń