Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"słuszność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "słuszność" po polsku

słuszność

rzeczownik
 1. equity **
  • słuszność, sprawiedliwość [niepoliczalny]
   If there is to be any equity in the world, we have to enforce it ourselves. (Jeżeli ma być na świecie jakakolwiek sprawiedliwość, musimy sami o nią zadbać.)
 2. validity **
  • ważność, zasadność, słuszność [niepoliczalny]
   He questioned the validity of the sentence. (On zakwestionował słuszność wyroku.)
   The validity of these accusations is dubitable. (Zasadność tych oskarżeń jest wątpliwa.)
 3. right ***** , także: r. ***
 4. legitimacy *
  • słuszność, zasadność
   The people are beginning to question the legitimacy of our position. (Ludzie zaczynają kwestionować zasadność naszego stanowiska.)
 5. righteousness
 6. rightness
 7. pertinence , także: pertinency
 8. justness
 9. justifiability
idiom
 1. be on the money , be right on the money

powered by  eTutor logo