"słuszność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "słuszność" po polsku — Słownik angielsko-polski

słuszność

rzeczownik
 1. equity **
  • słuszność, sprawiedliwość [UNCOUNTABLE]
   If there is to be any equity in the world, we have to enforce it ourselves. (Jeżeli ma być na świecie jakakolwiek sprawiedliwość, musimy sami o nią zadbać.)
 2. validity **
  • ważność, zasadność, słuszność [UNCOUNTABLE]
   He questioned the validity of the sentence. (On zakwestionował słuszność wyroku.)
   The validity of these accusations is dubitable. (Zasadność tych oskarżeń jest wątpliwa.)
 3. right ***** , r. (skrót) ***
 4. legitimacy *
  • słuszność, zasadność
   The people are beginning to question the legitimacy of our position. (Ludzie zaczynają kwestionować zasadność naszego stanowiska.)
 5. righteousness
 6. rightness
 7. pertinence , także: pertinency
 8. justifiability
 9. justness