"podtrzymywać kogoś na duchu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podtrzymywać kogoś na duchu" po polsku

podtrzymywać kogoś na duchu

phrasal verb
  1. stand by somebody **
    • podtrzymywać kogoś na duchu, wspierać kogoś
      I'm your father and I will always stand by you. (Jestem twoim ojcem i zawsze będę cię wspierać.)
      She stood by him after he failed an exam. (Ona podtrzymywała go na duchu po tym, jak oblał egzamin.)
idiom
  1. keep up somebody's spirits  

powered by  eTutor logo