"podparcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podparcie" po polsku

podparcie

rzeczownik
 1. backstop
rzeczownik
 1. support *****   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  This beam should work as support. (Ta belka powinna działać jako podpora.)
  That stick is a support for this flower. (Ten kijek jest podpórką dla tego kwiatka.)
 2. prop **  
  He used a wooden board as a prop. (On użył drewnianej deski jako podpórki.)
rzeczownik
 1. pillar *   [COUNTABLE]
  He's a respected businessman and a pillar of his community. (Jest szanowanym biznesmanem i opoką społeczności.)
rzeczownik
 1. fulcrum  
rzeczownik
 1. strut
rzeczownik
 1. abutment  
rzeczownik
 1. puncheon  
czasownik
 1. back *****
  • podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić [TRANSITIVE]
   This fixing backs this wall. (To umocowanie wzmacnia tę ścianę.)
   This tree is so old - I have to back it. (To drzewo jest takie stare - muszę je podeprzeć.)
 2. stake *** , stake up  
  He staked up the ceiling so it wouldn't crumble down. (On podparł sufit, żeby się nie zapadł.)
  She staked the tomatoes in her garden. (Ona podparła pomidory w swoim ogrodzie.)
 3. steady **
  • podtrzymywać, podpierać
   You have to steady this tree, otherwise it will fall. (Musisz podeprzeć to drzewo, inaczej się przewróci.)
   Can you steady her while I call the ambulance? (Czy możesz ją podtrzymać, podczas gdy ja zadzwonię po karetkę?)
 4. document **** , także: doc. *
  • udokumentować, podpierać (np. faktami) [TRANSITIVE]
   A scientist documented what many people have already sensed. (Naukowiec poparł faktami to, co wielu ludzi już wcześniej czuło.)
   They haven't documented the results of the study yet. (Oni jeszcze nie udokumentowali wyników badania.)
 5. prop **
 6. support *****   [TRANSITIVE]
  These columns support the roof. (Te kolumny podpierają dach.)
  I need a stick to support a small tree in my garden. (Potrzebuję kija, żeby podeprzeć małe drzewo w moim ogrodzie.)
 7. bolster *
 8. underpin
 9. backstop
 10. underprop
idiom
 1. shore up

powered by  eTutor logo