KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wesprzeć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wesprzeć kogoś" po polsku

czasownik
 1. prop **   [TRANSITIVE]
  He used a wooden board to prop up the stage. (On użył drewnianej deski, aby podeprzeć scenę.)
czasownik
 1. bolster *
to help support Friends of To make your donation to make a donation too.
czasownik
 1. support *****   [TRANSITIVE]
  to assist and help
  Do you always support your national team? (Czy zawsze wspierasz swoją drużynę narodową?)
  His opinion was supported by other members. (Inni członkowie wsparli jego opinię.)
  My family always supports me. (Moja rodzina zawsze mnie wspiera.)
  zobacz także: promote
 2. back *****
  • wspierać, popierać [TRANSITIVE]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 3. aid ***
  • pomagać, wspierać [TRANSITIVE]
   The charity organisation aids people in need. (Organizacja charytatywna wspiera ludzi w potrzebie.)
   The doctor aided her mentally. (Lekarz wspierał ją psychicznie.)
 4. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [TRANSITIVE]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 5. foster ***
  • pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [TRANSITIVE]
   to encourage and support
   My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
   We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 6. encourage ****
 7. assist ***
 8. reinforce ** , także: reenforce
 9. sustain **
 10. stand behind *
 11. comfort ***
 12. patronize , patronise British English
 13. underpin
 14. backstop
 15. succour British English , succor American English
 16. make a donation
 17. underprop
 18. big up
phrasal verb
 1. back up **
 2. bolster up
 3. plug for somebody
idiom
 1. shore up
 2. strike a blow for something
 1. lend support
phrasal verb
 1. stand by somebody **
 2. get behind somebody   informal
  Remember that I will always get behind you when you need it. (Pamiętaj, że zawsze cię wesprę, kiedy będziesz tego potrzebował.)
 3. pull for somebody  
 4. rally round , rally around
idiom
 1. have someone's back ** , got someone's back , także: got someone's six informal
 2. stand with someone *
 3. take somebody's part
 4. brace somebody up
 5. go to bat for somebody

powered by  eTutor logo