"być w zgodzie z czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być w zgodzie z czymś" po polsku

być w zgodzie z czymś

 1. accord with something
idiom
 1. be at one with something
  • być w zgodzie z czymś (np. z przyrodą)
   He doesn't eat meat because he is at one with nature. (On nie je mięsa, bo jest w zgodzie z naturą.)
 2. be in accord with something  
phrasal verb
 1. square with something
  • pokrywać się z czymś, być w zgodzie z czymś
   His testimony squares with what the victim claims. (Jego zeznanie pokrywa się z tym, co twierdzi ofiara.)
 1. be in sympathy with something , także: have sympathy with something , także: have sympathy for something
 2. be consonant with something formal

powered by  eTutor logo