"league start" — Słownik kolokacji angielskich

league start kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początek ligi
  1. league rzeczownik + start rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In his first major league start, the kid was the king of the world.

    Podobne kolokacje: