TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"originally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

originally przysłówek

czasownik + originally
Kolokacji: 463
originally intended • originally built • originally called • originally published • originally planned • originally released • originally named • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • The building was originally built in the early 20th century.
  • The house is thought to have been originally built in about 1800.
  • The church was originally built during the 12th or 13th century.
  • It is said to have been originally built in 1652.
  • It is almost 500 years old, originally built in 1531.
  • It was built originally in 1483, probably as a private house.
  • St George's was built originally as an independent church in 1822-23.
  • It was originally built in the middle of the 17th century.
  • And most of them, after all, were originally built to move.
  • They were originally built for use as a state mental hospital.
10. originally air = początkowo powietrze originally air
12. originally scheduled = początkowo zaplanować originally scheduled
13. originally founded = początkowo założyć originally founded
16. originally formed = początkowo założyć originally formed
20. originally titled = początkowo zatytułować originally titled
24. originally broadcast = początkowo nadać originally broadcast
25. originally owned = początkowo posiadać originally owned
27. originally set = początkowo umieść originally set
30. originally referred = początkowo odnieść się originally referred
33. originally slated = początkowo pokryć łupkiem originally slated
35. originally belong = początkowo należ originally belong
36. originally settled = początkowo uspokoić się originally settled
41. originally drafted = początkowo sporządzić projekt originally drafted
47. originally cast = początkowo rzucić originally cast
50. originally sold = początkowo sprzedać originally sold
51. originally used = początkowo używany originally used
57. originally come = początkowo przyjdź originally come
60. originally meant = początkowo oznaczać originally meant
63. originally made = początkowo zrobić originally made
64. originally based = początkowo oprzeć originally based
67. originally run = początkowo pobiec originally run
68. originally held = początkowo trzymać originally held
69. originally stand = początkowo stań originally stand
70. originally known = początkowo znany originally known
73. originally go = początkowo pójdź originally go
76. originally sung = początkowo zaśpiewany originally sung
82. originally say = początkowo powiedz originally say
90. originally hoped = początkowo mieć nadzieję originally hoped
100. originally live = początkowo na żywo originally live
originally + przymiotnik
Kolokacji: 7
originally available • originally due • originally present • originally native • originally interested • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.