Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"originally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

originally przysłówek

czasownik + originally
Kolokacji: 463
originally intended • originally built • originally called • originally published • originally planned • originally released • originally named • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
10. originally air = początkowo powietrze originally air
12. originally scheduled = początkowo zaplanować originally scheduled
13. originally founded = początkowo założyć originally founded
16. originally formed = początkowo założyć originally formed
20. originally titled = początkowo zatytułować originally titled
24. originally broadcast = początkowo nadać originally broadcast
  • The series was broadcast originally in 2010 to 2011 with over 60 episodes.
  • It originally broadcast at 99.1, but moved to 94.1 in 1966.
  • The series was originally broadcast in the winter of 2003.
  • It was originally broadcast in two 90-minute parts, but is often seen edited into a single film.
  • They originally broadcast Big band and new music of the times.
  • It was originally broadcast on Channel 58, up until mid-2008.
  • Episodes are listed in the order they were originally broadcast.
  • The pilot episode was originally broadcast on May 19, 2009.
  • It originally broadcast for 18 hours daily, but has been 24-hours since July 2004.
  • This series was originally broadcast in three weekly parts from 26 January 2011.
25. originally owned = początkowo posiadać originally owned
27. originally set = początkowo umieść originally set
30. originally referred = początkowo odnieść się originally referred
33. originally slated = początkowo pokryć łupkiem originally slated
35. originally belong = początkowo należ originally belong
36. originally settled = początkowo uspokoić się originally settled
41. originally drafted = początkowo sporządzić projekt originally drafted
47. originally cast = początkowo rzucić originally cast
50. originally sold = początkowo sprzedać originally sold
51. originally used = początkowo używany originally used
57. originally come = początkowo przyjdź originally come
60. originally meant = początkowo oznaczać originally meant
63. originally made = początkowo zrobić originally made
64. originally based = początkowo oprzeć originally based
67. originally run = początkowo pobiec originally run
68. originally held = początkowo trzymać originally held
69. originally stand = początkowo stań originally stand
70. originally known = początkowo znany originally known
73. originally go = początkowo pójdź originally go
76. originally sung = początkowo zaśpiewany originally sung
82. originally say = początkowo powiedz originally say
90. originally hoped = początkowo mieć nadzieję originally hoped
100. originally live = początkowo na żywo originally live
originally + przymiotnik
Kolokacji: 7
originally available • originally due • originally present • originally native • originally interested • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.