BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"originally belong" — Słownik kolokacji angielskich

originally belong kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo należ
  1. belong czasownik + originally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Since it originally belonged to him and he's still alive?

powered by  eTutor logo