BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"once belong" — Słownik kolokacji angielskich

once belong kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś należ
  1. belong czasownik + once przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She'd belonged to him once and he couldn't tolerate the idea that she no longer wanted to.

powered by  eTutor logo