"originally run" — Słownik kolokacji angielskich

originally run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo pobiec
  1. run czasownik + originally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Originally running the effective 956, it was later replaced by the 962.