"originally broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo nadać
  1. broadcast czasownik + originally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The series was broadcast originally in 2010 to 2011 with over 60 episodes.