"broadcast locally" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast locally kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program w okolicy
  1. broadcast czasownik + locally przysłówek
    Silna kolokacja

    The competition was broadcast on television locally.

powered by  eTutor logo