"locally owned" — Słownik kolokacji angielskich

locally owned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w okolicy posiadać
  1. own czasownik + locally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It is still 100% locally owned and has seen a significant period of growth over the last two years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo