"locally produced" — Słownik kolokacji angielskich

locally produced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w okolicy wyprodukować
  1. produce czasownik + locally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    A further 1,000 were to be produced locally by 2020.

powered by  eTutor logo