"eventually produce" — Słownik kolokacji angielskich

eventually produce kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie wyprodukuj
  1. produce czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The new model started production in December 1942, and 560 were eventually produced.

powered by  eTutor logo