TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast czasownik

broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 51
broadcast programs • broadcast news • broadcast a format • broadcast a definition signal • broadcast programming • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 9
begin broadcasting • continue to broadcast • start broadcasting • use to broadcast • allow to broadcast • ...
broadcast + przyimek
Kolokacji: 26
broadcast throughout • broadcast on • broadcast over • broadcast across • broadcast during • ...
broadcast + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
broadcast live • originally broadcast • broadcast nationally • broadcast locally • later broadcast • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. broadcast live = nadawać na żywo, wchodzić na żywo broadcast live
2. originally broadcast = początkowo nadać originally broadcast
  • The series was broadcast originally in 2010 to 2011 with over 60 episodes.
  • It originally broadcast at 99.1, but moved to 94.1 in 1966.
  • The series was originally broadcast in the winter of 2003.
  • It was originally broadcast in two 90-minute parts, but is often seen edited into a single film.
  • They originally broadcast Big band and new music of the times.
  • It was originally broadcast on Channel 58, up until mid-2008.
  • Episodes are listed in the order they were originally broadcast.
  • The pilot episode was originally broadcast on May 19, 2009.
  • It originally broadcast for 18 hours daily, but has been 24-hours since July 2004.
  • This series was originally broadcast in three weekly parts from 26 January 2011.
3. broadcast nationally = program na szczeblu centralnym broadcast nationally
4. broadcast locally = program w okolicy broadcast locally
5. later broadcast = później nadać later broadcast
6. regularly broadcast = regularnie nadać regularly broadcast
7. initially broadcast = początkowo nadać initially broadcast
8. broadcast worldwide = program na całym świecie broadcast worldwide

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.