"regularly broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularnie nadać
  1. broadcast czasownik + regularly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    There are many notable independent shows that broadcast regularly online.

powered by  eTutor logo