BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"regularly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

regularly przysłówek

czasownik + regularly
Kolokacji: 359
appear regularly • perform regularly • meet regularly • regularly visit • regularly feature • regularly attend • write regularly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 71
3. meet regularly = spotkaj regularnie meet regularly
6. regularly attend = regularnie bądź obecnym regularly attend
11. reviewed regularly = przeanalizowany regularnie reviewed regularly
15. used regularly = użyty regularnie used regularly
18. run regularly = biegaj regularnie run regularly
19. held regularly = trzymany regularnie held regularly
21. regularly seen = regularnie widziany się regularly seen
22. come regularly = przyjdź regularnie come regularly
24. go regularly = jeźdź regularnie go regularly
25. regularly compete = regularnie rywalizuj regularly compete
31. regularly send = regularnie wyślij regularly send
33. regularly shown = regularnie pokazany regularly shown
36. regularly tour = regularnie wycieczka regularly tour
38. eat regularly = regularnie się odżywiaj eat regularly
41. fly regularly = poleć regularnie fly regularly
42. regularly call = regularnie zadzwoń regularly call
45. heard regularly = słyszany regularnie heard regularly
47. regularly consult = regularnie skonsultuj się regularly consult
48. sing regularly = zaśpiewaj regularnie sing regularly
49. regularly broadcast = regularnie nadać regularly broadcast
  • There are many notable independent shows that broadcast regularly online.
  • The full event wasn't regularly broadcast until 1945, on radio.
  • These were broadcast on air regularly and he often created his own radio jingles.
  • He broadcast regularly from 3XY during the late 1940s and early 1950s.
  • It was the first series to be broadcast regularly in color.
  • At the time, the band started being regularly broadcast on radio stations.
  • Over the years, the station regularly broadcast religious services, and expanded them into a number of different languages.
  • It has been regularly broadcast for over 40 years.
  • This radio studio was built during the construction of the building and would broadcast regularly.
  • The station became well known for regularly broadcasting in the Balinese language.
56. regularly found = regularnie załóż regularly found
57. regularly scheduled = regularnie zaplanować regularly scheduled
59. regularly get = regularnie dostań regularly get
60. regularly draw = regularnie narysuj regularly draw
61. regularly spaced = regularnie rozstawić regularly spaced
62. regularly win = regularnie wygraj regularly win
63. regularly pay = regularnie zapłać regularly pay
64. talk regularly = rozmawiaj regularnie talk regularly
65. regularly tested = regularnie sprawdzić regularly tested
68. regularly cited = regularnie zacytować regularly cited
69. regularly refer = regularnie odnieś się regularly refer

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.