"exercise regularly" — Słownik kolokacji angielskich

exercise regularly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ćwiczenie regularnie
  1. exercise czasownik + regularly przysłówek
    Silna kolokacja

    You still need to exercise regularly and eat right to get your body back.